thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
khố | hát hư(ơ)u, vượn
 
 

khố

 
những chiếc mụn cóc
cười ré lên
những ngọn đồi trọc
áp huyết cao mùa viêm nhiệt
những con nước rũ liệt
bùn đỏ quạch mắt sông
những quãng đồng ba trăng
lúa ăn sương nằm thổ
những buông mọi khóc mường
đêm gầy nhom. cái khố
 
 
 

hát hư(ơ)u, vượn

 
giọng khàn
                  giọng khản
                                    giọng khan
hát như thóc giống
lọt sàng xuống nia
hát tôi
mừng tuổi đi dzìa
mười năm hàng họ
đăng đê
ngốt người
lỗ nào cũng lạ đường chui
lỗ kim thiệt khó
lỗ đời thiệt gay
nơi nao còn ngọn chơn mày
để tôi ngồi vẽ
màu mây
cuối                      chiều
 
7 sept. 11
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018