thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
không còn
 
tuồn vào họng
hết tất cả thức ô uế trên đời
quả phúc
ngay cả trái non đắng chát
cũng không chừa
tôi muốn nói về những chiếc đầu vuông cằm bạnh
nuốt sống ăn tươi chính mình
chồm hổm thế chờ
mắt thao láo
thế bắn ngồi thủ thế
[ô hô lãnh tụ chết rồi ai thế thây]
chiến trận này chỉ còn viên đạn lép
cho kẻ đứng đường
 
dec.2011
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018