thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
đoá hồng chiều nay
 
thôi rồi
bụng dạ đầy hơi
giáp binh chẳng thấy
đất
         trời
rỗng không
ở đâu?             quân, tướng anh hùng
30 năm. nấm mồ chung
trễ tràng
nhớ lời
một khúc đa đoan
nhạc trầm tang hiệu
huy hoàng                        giải giao
trời nằm cao?
đất nằm cao?
uy linh vẫn trụy
chiến hào máu xương
chiều nay một đoá bông hường
cắm gai
nhỏ lệ
vào thương nhớ này
 
tháng 4.2011
 
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018