thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
giữa bọ. và người
 

 
nhailạinhailạinhailại
nhai hoài mỏi miệng quá
con bò bảo: mày nhai đi nhai lại mà có chịu nhả ra đâu
tao nhai đi nhai lại kiếp đời chỉ toàn rơm với cỏ
 
 
 

dế

 
thà như con dế
hát nỉ non ví von
một mình
 
 
 

mị

 
vượt quá giới hạn sức người
là những cơn mơ
 
 
 

chưng

 
trong nhà chưng rất nhiều cọp beo sư tử
nhiêu đó chưa đủ hãi sao?!
ruớc chi thêm móng rồng?????????????
 
 
 

cô lô

 
cái đầu cốc lốc
đồng tiền lông lốc
cháu con nheo nhóc
bà già ngồi khóc
 
 
 

đại cồ

 
con gà vừa đi vừa chửi
tao mà mất
thì ông cố tổ nhà mày
cũng tiêu
 
 
 

chân lý

 
giản dị như 1 với 1
là 2
vậy mà răng cũng có khi lộn lạo
cắn nhầm
lưỡi
[môi hở kệ cha răng lạnh]
 
hai ba ngày tháng 5/12
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018