thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
nhông
 
trắng loá đồng nai
tắp bả kỳ hoà đồn mon men lộ
mỗi một điểm biên
thèm lên cơn lịch sử
bây giờ lính tập vẫn đi chân đất
mang quân hàm xà lỏn
giữa rừng nhà xe bóng nhoáng
mũi súng chĩa lên trời
rớt xuống bầy vịt chết oan
 
bùn đỏ cháy béng đất phèn
gã đầu tàu nhứt bộ nhứt bái
sì sụp ngoài biển đông
 
những con rồng đại á chạy chơi lòng vòng
đất nước trổ mình con kỳ nhông
 
30/5/12
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018