thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
thơ manh mún
 
 

trường hợp

 
biệt              biệt              biệt lệ
lái lắp              thành bệ [bị] liệt
không thấy không nghe là đồ đui điếc
ngoảnh mặt chỗ khác là đồ chết tiệt
 
 

quét

 
quétquét              quétquét              quétquét
lá đa quét tới
mồm già quét lui
 
 

hỏi

 
hỏi em
lần đến bất ngờ
lần đi bất chợt
có chờ nhau không
có nghe
mưa nắng trong lòng
hay là chỉ
một chữ            K H Ô N G
[ đ ạ i   c ồ ]
 
 

fargo

 
hắn đưa hai ngón tay
chập vào nhau lẩm bẩm
còn tí              xíu nữa là tới đích
vậy mà
đường xa diệu vợi
 
 

tàu neo

 
sợi xích chắn ngang miệng hố xí
vodka rót phí mỏ neo
kệ tía mao đài
 
 

thuội

 
khi mới sinh ra tóc chưa quăn
chạy bậy một hồi tóc xoắn tít
 
tháng 7/8-2012
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018