thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
vượt qua
 
thường phải né một bên để sống
còn. cứ như cù             và lách
dưới vòm nách em múi giờ chưa ổn định
quả đất chừng như hóc xương
bầy cừu múa tít quanh lũ
phường bát đạt
ọ i è
cầu vồng sang trang vút
bay cái mống trắng về phủ phục chịu tào
ngựa kham tế dặm thanh bần
đâm ra người cúi rạp người
phải đạo
 
lác đác sống như chim rỉa
lông cựa quậy chum vò dốc ngược
chiếc đầu hói trót lọt nia sàng
hâm hẩm lộn lạo nhai cát sạn
lẻ củi to nướng rụi chiều
bắp tay rừng. phu phen cơ chế
 
lúc này tôi có thể mang em vượt
qua hầm chông tái tạo đời đừng nghĩ tới tương lai
vì vũ đài nhạo báng
toàn những lỗ đinh găm. và ghim
xiên lình chỉ tổ làm tình yêu bỏng rát
hà cớ gì phải thổi phồng lời
nơi              chạn bát nồi niêu con ruồi mực thước
nút lèo đèo thâm căn
 
phải rồi như chim
ta quấn nhau như ong vò vẽ
nọc tuyệt tình một bữa nào
ém mật              rong chơi
 
7 sept.12
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018