thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
phương án
 
tặng Tưởng Năng Tiến
 
mẹ có [một] cái âu
thằng cai thầu
bợ đi mất
 
nới lỏng cà vạt nới lỏng mồm
sự [phèn phẹt] đã tới hồi trâng tráo
 
nơi khoé hiu hiu mắt lim dim
chính là lúc mưu quỷ chước thần
vơ nhanh
và dọt lẹ
 
hãy để ta ngồi [đường bệ] một lúc
đừng ngại leo ghế cao té đau
(có té hồi nào đâu mà sợ)
ngồi lâu như cứt trâu
dính chặt
 
17 nov. 2012
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018