thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
ghi. ở thời quá độ
 
lũ sụp xuống cuộc tồn vinh
đày cây nắng sớm rút chà lên bãi
cá tôm xua dòng thuỷ tộc
người bỏ neo ngồi bầy đàn những đụn rơm khô
gốc ẩm không hun nổi khói
tóc hung
con mắt đài giống trợn trừng
 
ba búa ba búa lưỡi cùn rìu cải mả
linh ơi linh khôn về ăn cơm mạ
thức năm canh đun sống sượng
chờ héo chờ
đâu sụt sùi tăm. hơi              chờ
nước réo sôi mả cha thằng tèo đi miết
ôm bụng trâu đàn bầu
sợi cứa chắt chiu ngoài bến
 
ngậm câm ngậm câm mãi sao đời hến
đọi bát ô tộ nước              xúp lờ
bỏ ruốc vô khi mô cái khuyết còn đeo chưn hà ăn
ai đời xỏ áo lưới vá
nỏ còn lỗ mô chọc lủng rương hòm
 
không phải. tui ngồi chớ mô có đi
đường xúm xít côi tề
cưa xẻ              chia
cái đùm mất bọc
 
cuối oct. 2012
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018