thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
những mảnh ván trôi đi bình nhật
 
sông nước rồi vẫn xa ...
 
người ngồi yên lặng thiệt sao
những mũi tên bắn đi từ mao giới trùng trùng
cơ duyên nào khiến tóc huyền nhiệm
đừng đánh cược cuộc đời
thu tay cá độ
chuyện bao đồng để thời khắc xâm lo
ngồi yên đấy
vĩnh tâm vĩnh tâm
                                                         ôi vĩnh tâm
khoảng trùm mãi hoài chưa lấp đủ
dấp dính nhựa hồi trào
khoảng trống               ngày giờ
run rẫy tháo hết kỷ hà dây nhợ
chuyến xe mảnh mai con đường già lần về thói quen địa chỉ
ngồi yên. thiệt lặng yên
gậm móng tràng phôi sinh
 
xám đậm màu mây người vẫn đi
có khi cột nắng xanh lơ đồng tảo
những sợi đu nơi cõi hằng vi vút
nghiệm chút lân tình phía la cà. nụ
chạm vào mòn hơi
nón vy. chao ơi những thể hình tân tuất
tuổi đường ngáp gió
góc đường nào đấy âm trầm
[rất mộ bia]
ngồi nhau                                             nhớ
có khi gần kề miệng không hoa nở đài. không
gióng kệ
lọn chỉ ngũ sắc buộc sáng cầu vồng
hãy ngả lưng phía lặng yên nồng thắm
nụ cười bằng hữu. giọt lệ thầm. riêng
ngụm tràn ly xin cùng chia sớt (*)
 
rồi không chắc gì cắm lại ngọn sào
nơi chúng ta từng nhổ bến ra đi
 
mười lăm tháng tám mười ba
 
_________________
(*) ý Thân Trọng Minh, tập san Nhớ Về Quốc Học 60
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018