thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
vạch chéo. 2
 
bịn rịn mấy cái hơi tìm về
hang phượng bày hoa đỏ chót
mặt trời đồng tru
ngọn gió
rướn
 
lom khom dáng đời nâng hậu thuẫn
có phải đường ra mả nằm chật
đất
mấy huyện người kinh qua
biển lú
úp vạ xếp lớp chật ních hoàng trừu
đường đột cơ ngơi
 
vàng thủng đời. bệnh nước
ngoắc ngoải ghẻ
ăn lan trùm sâu mọt
nhao nhao chào hàng tuồng tích lễ nhạc phường
kháo tận đinh lăng
cười râm ran bãi ngứa
ngàn phiên rụng một
bốn ngàn luẩn quẩn quạ diều
tha cồn lờ trắc ẩn
mút tầm vẹo xiêu
 
vốn dĩ không nhìn không thấy
đàng sau cửa hậu dã sử lên ngôi đằng tùng xoè chiêng trống
ốt dột miếng da trâu
ò e đường truy mãi hoài. không tới
va dội bầy đàn kiêu căng
 
9/9/13
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018