thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
picnic
 
bữa cơm ngoài đồng cầu xin rừng đừng xô lấn biển
cái xẻo cực nam thấm đẫm bùn lầy
nhà thờ họ của gã thất học chăm chút ngó
bắt phát thèm mùa hạn trên không
xin nước. xin chăm ruộng cằn
ngọn mạ xanh lên khẩn trời mưa xuống
những đòn phép chính danh hùa theo mùa mị
bộ mặt phèng căng da
cái thời sơn tinh thuỷ tinh đánh nhau ngoài phố
giành một chiếc ghế cao lầu
những cuống hầu bị bóp chẹt
bụng. và môi miếng loăng quăng bãi thầu
cho chí cái rác
cũng bày đồ phương trận
đố tìm đâu ra mồi lửa
đốt hết rạ rơm
cho bữa cơm ngoài đồng
được chín nhanh
 
24 nov. 2013
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018