thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
mùa cơ ngơi
 
quai áo bắt chéo phía trước
và người phưỡn ngực
thế gian
 
có cái rốn đã đen điu bồ hóng
ngọn sào hong phơi chái bếp năm rồi
những quả mướp dài chấm đất
con thuyền chui tọt sông đêm
 
không gian đen
mi trần khép lại
bài thơ rung rung đùi
lạch cạch
trên mỗi cánh lan già
 
cứ mồi sãi bạn đi không chờ ngoái lại
đường cuộn tròn
mùa thu ảm da vại lu
những mảng da sành tươm tướp         áo nắng
lo hệ sứ thần
ai đưa tay bắt bóng chìm
sợi nằm vắt lưng mây
cười lỏn lẻn
 
viền lam hồng núi đo
trường thành rêu co rét
năm ngựa về bôi mặt hát tuồng
kinh đêm ngất vào đại hải
thuyền trù trừ không đi
du di phương hà
những khoảnh lưng trần khác
 
gió sen quánh
và mùa ngất         tung
 
2.3.14
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018