thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
không | bưng cằm. kiểu khác
 
 

không

 
người đờn bà núp trong bụi lau
bông lau thì trắng
bụi môn rầm rì
lông đờn bà vẫn mượt đen phù thuỷ
 
ấy chết đừng cười xui            mạng
ma lực nỗi gì
tro luyện lâu năm thành bệnh
củi nỏ tắt rồi ăn gian nói dối
à ha lý thuyết muông cầm [không tưởng]
đeo mần chi đồ bạc sừng tê
không là gì
không cả không không
không có người trở về quỳ mọp dưới chân man
thông diễn tuồng râu cằm
và tim lợn
 
 
 

bưng cằm. kiểu khác

 
người ngồi tư lự
[thiệt ra chẳng có gì suy nghĩ]
chén sứ. và miểng sành
tất cả đã lên nòng kế hoạch
mũi tên nu nưa
 
mười tháng tư mười bốn
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018