thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
gần tới
[cảm tác từ một bức ảnh của nghệ sĩ Vương Ngọc Minh]
 
bao gạo tổ nái đè lên lũ vi-đê-ô xếch
cái giường run lên mỗi phút tôi mần
thơ cụ thể
rõ ràng năm mặt bảy mày
năm nay mai vàng không nở mắc mớ gì nhau
lụi hụi ba cái sao tạ đè đầu một hơi mấy chục cữ
[lâu dữ thần a]
tự nhiên đâm thương người mình
thì cũng máu đỏ da vzàng đó chớ
tự dưng nghe thương màu cờ
[bao gạo tổ nái thì cũng có cái ăn]
cái để thương hận lúc nhàn
rỗi              rỗi lầm bầm hát
quốc ca một mình
 
mười một tháng 4-2015
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018