thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
à bout portant
 
một cú trí mạng
điều hắn nghĩ là sáng chế
đã có người viết
lưu lại trong quan tài
giống hệt. sự lẫm liệt và điều khoái trá
lớp lớp nằm sấp đùn đẩy
xác chết nào cũng giống nhau
chỉ khác màu sơn bên ngoài áo quách
họ. [là họ gì]
đoàng. đâu cứ phải là đuỳnh
hay đùng
chỉ duy bộ mặt người
vàng nghệch
 
ném một cái tên
bắn mũi tên
xé gió
ghim vào trang sách hồng
hậu sự
thôi nhỡ rồi
ch(tr)ót & ch(tr)ét
đỏ từ đầu
tới chân
 
6/8/2015
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018