thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
you’re richer than you think
 
mày giàu có hơn mày tưởng
nhà băng nói thế
tôi không tin mấy cái ghi-sê tròng tréo
tôi không tin cái sự vụ
mượn đầu heo nấu cháo
đời này
vay mượn đứ đừ
[quả thận lọc máu
thuốc trợ tim
buồn xa xăm
mặn ngọt muối đường]
tôi nghèo đi năm tháng
tất cả những thứ quỹ trong đời
thời gian
tiền tệ
hưu bổng
chui vào quỹ đạo
bay
nghiêng
 
19/8/2015
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018