thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
lục bát ăn liền
 
chữ xài chữ việt
kệ bà hán
 

dường thi

 
mần lâu
cũng mỏi thơ đường
luật thì cứ mặn
lệ tuồn đi chơi
mình ngồi ngắm cái luân hồi
có khi đụng đậy
đặng vài câu hư
đường thi đường thi đường thi
đã ngưng dâu bộc
lại quỳ châu hoan
 
 

hè sang thu

 
nằm mưng mức. một móng. hoè
lửa ôm tường lựu
bồi-be-nực-nòi
thu vàng ập xuống cơ ngơi
đỏ gay cuống lá
huyện đời nông sâu
ngồi đu
nặng mấy sắc màu
mấy khi trắng cả ngàn sau
bội tình
 
hai con cẩu / 2015
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018