thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
thơ công đồ
 
trên xứ sở của những thằng ác ôn
thơ đuổi gà giập mật
bị lũ qué thành tinh
mấy mụ đàn bà thành tinh
cây đinh còn sót lại
guốc mộc phang lỗ đầu chúng mày
cho chừa nếu náo
thơ vỉa hè sút móng ngựa
ngựa ném móng sắt ra trước vành toà
gùn ghè cuốc hội
những thằng ác ôn bịt kín cửa
thơ đứng vào vị thế
tội nhân
chúng nó vẫn còn bỏ tù thức
giam lỏng nghiên
rượt tần ra tới phường tạo tác
rồi cá vẫn chết [chìm]
bạc tiền vẫn nổi
chúng vẫn lao xao [lào xào] chia chác
thơ muốn động bão muôn chiều
mà biển vẫn mềm rục xương
còn lại những hòn bi đất
tầm tầm
nơi trang sách việt thường
sổ ghi của tiến
 
chín tháng tám 2016
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018