thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
ẩm thực
 
việt không vê
vzò vziên lồ gồ             hán(g)
thước hình chữ T khuôn mặt thợ
tình tiền tẩu tán
định vị chủ là mày
 
là ai
[ôi ai ôi ai             ôi]
ma-dzê mày đâu
tình tang tích tịch
con đường xưa leng keng nhạc khúc
chuông bá láp
điểm chết tô phở không hành
 
xung huyết hận bằng muối
đừng nêm đường
biển đã chết
mạch máu tùng đảng lên ngôi
 
miến pha bột lự
gà chảnh
luôn mồm búi hành phi ngũ độn
chửi xéo hàng mành
 
mắng đấy mắng đấy
trứng cút nhụt chim
đừng ăn củ tiếu
mì chú thoòng
tống táng bùi nhùi lông nách
đừng đừng
pánh pao xíu mại
tỉm xắm thịt thối
tỉu nà ma
 
27 mars 2017
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018