thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ba vạn
 
Thơ dấu huyền
xướng âm cực lòng đen nỗi
âm ấm rịn đầu môi nụ thèm
sáng trời nhây nhưa ân sủng đêm
quạ mổ hồn sứt mắt
diều tha đi rồi
buồn rớt rơi nương tử sa cơ
chiếu tâm phu trượng
tưng bừng nhục khí cuộn cuộn phù sa bãi bờ
mại du
ba vạn đời xuội lơ cắm chi sào nâng một bữa
tạm quên mẫu hệ Lờ
thuyền chèo vương hương tổ quốc xa chừ tăn tăn
ai đoái thơ mà hồn kêu rêu
 
 
Sáng đọc âm thư lồ lộ phương trình
trắng con dúi
cảm xúc ba vạn đấu đong đội hình tự nhiên
va-et-vient
người lính mũ đồng
và chiếc vòi rồng chữa cháy.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018