thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bản tóm tắt bất kỳ lúc nào [2]
 
Xứ sở đồng xương / hiu hiu gió thổi thiên triều / độc Đỏ / thằng chệt già / cầm trịch nện xuống hiến chương / bày trận / moi cốt hài di quan vào ma trận tế cúng / đồng chí thiêu sống đồng chí / lư hương nhang đèn oản mả / mồm chó vó ngựa / bóng cậu đồng cô / mười ngàn âm binh tàn bại / hôi tanh loang mái đình hư hoại / tổng lú lên đồng / nghi ngút khói lò / bàn thờ cộng sản diễn cảnh năm xưa Trịnh Nguyễn phân tranh / phân là cứt / cứt là phân / làng nước lòng dân / bịt mũi reo hò / đồng dao mừng Đảng mừng Xuân mừng nhà nước phanh thây cấu xé / sân khấu trống đình / xập xình / thanh la miền ngược / đùng đoàng / chập choảng miền xuôi / kép thắng kép thua kép uống máu què kép vè lời kinh vọng / ngọn nguồn địt đụ / trường ca loài ngu ngục / chết rục sử xanh / ngàn sau / dựng mồ phục mả / lôi ra luận tội trước công hình.
 
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018