thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
đêm, đôi khi
 
bình giảng
về các dấu phẩy
trong thơ (tôi), trước tiên
 
anh làm nghi thức
tương tự như truy điệu ngôn ngữ,
chẳng hạn
 
ở đây, không hề cố tình
(trầm hùng), đẩy
các dấu chấm lên ngôi
 
nó giống chiếc vòi, bên mình
cái ấm nước, đơn giản
chỉ vậy...
 
anh nào (lơ mơ, tôi) muốn giải mã,
trước nhất
đập mắt vào đường cong
của chiếc vòi
 
chẳng huyễn hoặc, trăng hoa
chút nào, bởi
dưới đáy cái ấm nước
cơ man dấu phẩy
 
hễ cần,
lôi ra, máng vô thơ
 
mà nói cho cùng
với cái nhìn mới, anh khắc nhận
thấy
hình dáng của dấu phẩy, không
- của chiếc vòi
bên mình cái ấm nước
 
nó chả khác khoảng trống,
trắng bóc!
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018