thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
chơi rồng rắn | tựa. và xuyên suốt
 
 

chơi rồng rắn

 
trần trụi. lấn vô đời thường
máu-me-xương-xẩu
khúc thương chỗ nào
yết hầu chẹn họng trời cao
thò tay vét cạn hầu bao địa lù
à
        ừ
còn một đồng xu
mình chơi thảy lỗ
M đù
N        dông
 
 
 

tựa. và xuyên suốt

 
áo the thâm tới độ. tàn[1]
còn manh áo thụng bần hàn
vái nhau
hương bền
đã rụi từ lâu
thùthù        tạctạc
cụng đầu
N
        M
 
bốn tháng giêng mười lăm
_____________
[*] “Cái áo the thâm tàn” – Đan Trường
 
 
----------------
 
 
 
_________________________

[1]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018