thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
chờ thơ tôi tắt thở
 
phôi nhiễm bóng đêm
nguyên sinh bóng ma tôi hoá từ ngữ trá hình
siêu vi ý tưởng hiện thể ngu xuẩn rú giọng
vuốt ve lửa dục tính bập bùng
nghiệm lời dã thú phán quyết bức tử
con chữ lương thiện ẩn dụ ung thối não bộ
 
sáo mòn thơ khuyết tật lưu vong
lòng cõi hoang vu u trầm con mắt
bày trò luận thuyết thủ dâm hôn ám mặt trời
bộc phá tư tưởng siêu hình vũ trụ động kinh
mê sảng ngợi ca chế độ bấp bênh cuồng vọng
 
em đọc thơ tôi mười ngón tay rụng trứng
cấu cào quá khứ nhân bản dị dạng tâm thần phân liệt
sự thoả hiệp bóng tối nhú mầm ý thức tạm thời
tôi không thể biện minh những ý nghĩa thì hiện tại
xác con chữ nằm co máu tràn quánh đặc
chờ từng phút giây thơ tôi tắt thở
 
Củ Chi - Sàigòn, 3/2016
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018