thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
người mang nặng chữ
 
chết mẹ
chưa bước được bước nào
lụi hụi gần tháng tư - hai mươi sáu chữ cái còn phơi
đêm
ngày
 
lũ con rồng
cháu tiên - văn đàn - đứng ngang tầm (dây kéo quần)
giục hãy nhấc chân
bước (ối - sao tôi cứ thấy đoàn người đi biểu tình
đoàn người đi đưa ma!)
 
mỗi giây trôi qua
còn chưa quyết - đã nghe (chúng!) hứa
hễ bước một bước được dâng
tặng “chữ tình” cùng một đời no cơm ấm cật
 
sự dâng
tặng / đúng theo thói quen tộc việt
cho muôn loài
 
tôi ậm à
thề sẽ không phản đối chuyện biểu tình
nguyên do là chả đi đến đâu nữa
kể từ giờ chuyên hốt mây
vớt nắng (khỉ gió!) và
 
một khi đã bước
phải làm sao cho hai mươi sáu chữ
cái - xài trong bất kì ngôn ngữ - sử dụng chữ la-tinh
đều tỏ tươi tỉnh (thái độ dứt khoát / bước theo sau!)
 
à - còn chuyện chúng để phơi đêm
ngày / nọ nay
chẳng qua chưa thành câu (cú) nom
chữ nào chữ nấy thảy đều tỏ ác liệt / xin bỏ qua
 
tôi sống đặng tới nay
vì có tình
với chữ (chứ không toi từ khuya!) thường
luôn làm vẻ bất hoà
nhưng rất kín đáo tôi đảo mắt tỏ ân cần
lo lắng
cho sự sống còn của chữ “khoẻ vì nước”
 
tìm mây
tìm nắng (khỉ gió!)
 
cốt tìm bằng được
vì luôn nghĩ (a moment!)
nên luôn chõ mỏ hẳn ngoài cửa
từ đường
 
lúc nào cũng chực gọi “tháng tư... đừng...” a
cơm đương chín tới “eat something!”
là tôi nhủ - tiếc gì tiếng chim có xao xác
tan vỡ
 
máu
ôi chao - khốn khó đến vậy
rồi tháng tư tất đến
tất biến mất / đêm
ở tôi vẫn còn những bỏng
 
rát (khuất mặt!)
còn bị lột truồng
bị côi cút giữa cuộc đời
 
kìa
bọn bắn tỉa chữ cái
mẫu tự la-tinh (gang / thép!)
chúng đặt ngón tay lên cò sung
 
ngắm
 
tôi bỗng đâm lo cho hộp sọ
những người biểu tình!
...
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018