thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Phải lòng một cây cam / In love with an orange tree
 
 
 

Phải lòng một cây cam

                cho Babayaga
 
Một ban mai cánh đồng
mơ hồ về mọi thứ mình say đắm
tôi đi xa vạn dặm
chỉ để phải lòng một cây cam.
 
Cây cam ấy ướp thành phố xa lạ trong hương.
Ê tháng 4,
tôi muốn gieo mình xuống vực
tôi hôn kẻ lạ mặt trong gương
tôi truy đuổi dấu vết của chính mình
và xếp đặt lại trật tự đạo đức cho cảm xúc.
 
Tôi chọn lý tưởng của những điều đã biết
tôi chọn sự trở về bất trắc
tôi chọn xa cây cam
một chiều đại dương xanh biếc.
 
Nhưng tôi bị chứng nostalgia
ngay khi đứng trên nền yêu dấu cũ.
Cây cam mà tôi phải lòng nơi xa
chỉ mỉm cười và hát:
 
‘những chiếc muỗng bạc
gọi tên sợi mì
hey, Identity
are you being constructed
as you lost your heart to a tree?’
 
Dưới bóng mát cây cam mà tôi phải lòng
loài mèo yêu nhau.
 
 
 

In love with an orange tree

                        for Babayaga
 
An early morning in the field,
as being vague about all passionate things,
I travelled a thousand miles away just
to have a crush on an orange tree.
 
That orange tree scented the strange city.
Hey April,
I wanted to dive myself off a cliff
I kissed a stranger in mirrors
I chased my own trail and re-established
the order of morals for emotions.
 
I chose the ideal of known things
I chose the calamitous return
I chose to diverge from my orange tree
in an afternoon within the blue sea.
 
Then I suffered from nostalgia
right after the moment I was with my old dear beings.
The orange tree, which I am still in love with,
from faraway just smiled and sang:
 
‘những chiếc muỗng bạc
gọi tên sợi mì
hey, Identity
are you being constructed
as you lost your heart to a tree?’
 
In the shade of my beloved orange tree,
cats are making love.
 
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018