thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Autumn / Mùa thu [3, 4 & 5]
 
 
3.
 
Buildings with flat roofs
can’t forget the sky
drawing the silence up high.
 
Những toà nhà mất ngọn
làm sao quên được bầu trời
đang vẽ sự im lặng trên cao kia.
 
 
 
4.
 
April lost everything, including its past.
I still have dried leaves along the path
within my infinity.
 
Tháng Tư lạc mọi thứ, lạc cả quá khứ.
Tôi vẫn còn lá khô trên lối nhỏ
trong vô tận tôi.
 
 
 
5.
 
It’s so sweet of the “doce de coco” [*]
to shine a red moonlight
on the Southern hemisphere, a long night.
 
Ngọt ngào làm sao viên “kẹo dừa”[*]
toả ánh trăng đỏ
trong đêm dài cầu Nam
 
 
 
04.2012, multisurfaced thinking.
 
_________________________

[*]“Doce de Coco” (“Kẹo dừa”) composed by (nhạc của) Jacob do Bandolim, played by (qua tiếng đàn của) Hoàng Ngọc-Tuấn, in an autumn night (trong một đêm mùa thu), April (tháng Tư), 2012.

 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018