thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Autumn / Mùa thu [6, 7, 8 & 9]
 
 
6.
 
I forgot to brush my hair, I forgot
A loose and rumpled dress is what I’m wearing
Enjoy, my dear autumn winds!
 
Sáng nay quên chải tóc rồi, thật đãng trí
Lại đang mặc chiếc váy rộng thùng thình và nhàu nhỉ
Tha hồ nghịch nhé gió mùa thu!
 
 
 
7.
 
A falling leaf this morning
Reads me a one-sentence poem, saying...
“Are you fully living and well giving?”
 
Sáng nay một chiếc lá khô
Đọc tôi nghe bài thơ độc cú...
“Em có đang sống hết mình và biết cách cho?”
 
 
 
8.
 
Thinking of your mother these days
And believing miracles definitely exist
When I do breathe, for her, I pray.
 
Những ngày này nghĩ về mẹ bạn
Và tin vào sự hiện hữu của phép màu
Khi tôi hít thở, tôi nguyện cầu
 
 
 
9.
 
Hey, my inside coward
It’s a brand new day
Be brave!
 
Gã hèn nhát trong ta ơi
Kia là ngày mới
Dũng cảm lên thôi!
 
 
05.2012, multisurfaced thinking.
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018