thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
In between | Khoảng giữa
 

In between

for Đỗ Anh, to remember those days when we might be obsessed with Theodor W. Adorno
 
in between Circular Quay and West Ryde station
on a moving train
I have an idea to answer the question of where I indeed belong
in between
here and there
mom and dad
gay and les
Australia and Vietnam
 
oh yeah
shit
and joy
and misery
and fantasy
and blah blah blah
all happens in between
at least, in between
a quick drink and a quick piss
a quick suck and a quick fuck
 
I continuously have ideas of
THINGS
in between
1975 and 2012
mouth and anus
to be and was done
empowering and disempowered
castration anxiety and penis envy (*)
pleasurable principle and reality principle (**)
and of course,
in between
my dear friend
and
me
 
in between one Jazz album and another on iPod, I paused
on a moving brain
 
Sydney, 10.2012
 
_________
(*) and (**): These four terms can be found in a number of Sigmund Freud’s works; for an example: Freud, Sigmund ([1917] 1973), Introductory Lectures on Psychoanalysis, Harmondsworth: Penguin.
 
 
 

Khoảng giữa

tặng Đỗ Anh, để nhớ những ngày tháng chúng ta có lẽ đã bị Theodor W. Adorno ám
 
ở giữa Circular Quay và ga West Ryde
trên một chiếc xe điện đang chạy
tôi nảy ra một ý để trả lời câu hỏi tôi thực sự thuộc về đâu
lưng chừng khoảng giữa
đây và đó
mẹ và ba
gay và les
Úc và Việt Nam
 
ố dzè
cứt
và niềm vui
và khổ sở
và ảo tưởng
và ti tỉ thứ khác
tất cả xảy ra ở khoảng giữa
ít nhất, ở khoảng giữa của
một thức uống nhanh và một lần đi đái gấp
một lần mút mát vội vã và một lần làm tình chóng vánh
 
tôi tiếp tục có những ý tưởng về
NHỮNG ĐIỀU
ở khoảng giữa
năm 1975 và 2012
miệng và hậu môn
sẽ và đã thực hiện
trao quyền và tước quyền
nỗi lo lắng bị thiến hoạnsự ganh tỵ với dương vật (*)
nguyên tắc khoái lạcnguyên tắc thực tế (**)
và tất nhiên,
giữa
bạn thân mến của tôi ơi
tôi ơi
 
ở giữa một album nhạc Jazz và một album khác trong iPod, tôi dừng lại
trong một bộ não chuyển động
 
Sydney, 10,2012
 
___________
(*)(**): “castration anxiety”, “penis envy”, “pleasurable principle”“reality principle” là những khái niệm khá thông dụng, có thể tìm thấy trong những tác phẩm của Sigmund Freud, sách bàn về Sigmund Freud hay các sách phân tâm học nói chung. Ví dụ, bốn khái niệm trên có thể tìm thấy trong cùng một quyển sách: Freud, Sigmund ([1917] 1973), Introductory Lectures on Psychoanalysis, Harmondsworth: Penguin. Độc giả có thể tìm xem bài viết “Con cặc” của Nguyễn Hưng Quốc để hiểu thêm về “nỗi lo lắng bị thiến hoạn” và “sự ganh tỵ với dương vật”.
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018