thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thơ của cộng đồng người Trung Hoa trên đất Kangaroo
 
 
 
Chú thích cho có chú thích: nhặt dọc đường khu China Town ở trung tâm Sydney, 12/2008; ngay lúc nhặt thì lập tức hiểu đó rõ ràng là một bài thơ.
 
Kangaroo: không có con kangaroo nào!
 
Đọc bài thơ bằng tiếng Việt thế này:
 
- Ủng hộ 47 triệu người Trung Hoa đã từ bỏ Đảng Cộng Sản Trung Quốc
[hô hào, hô hào bằng tiếng Tàu]
- Chào mừng đến với một thế giới mới không có chế độ độc tài của Cộng Sản
[hô hào, hô hào tiếp cũng bằng tiếng Tàu]
 
Đoạn kết mở, dành cho độc giả tự làm (kiểu học sinh được dạy cách làm bài môn tập làm văn trong nhà trường đó: phát biểu cảm nghĩ, liên hệ bản thân).
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018