thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lơ lửng
 
Tặng nhà thơ N.Q.C.
 
Đó là trạng thái không có chỗ bám,
Vào bất cứ đâu,
Vào bất cứ cái gì...
 
Nhưng đừng nhầm tưởng với sự trôi tuột.
 
Hãy giả dụ mình
như những phân tử Brown,[*]
Trong một cái chai,
Với những cú nhảy trồi lên, ngược xuống,
theo những quy luật ngẫu nhiên...
 
Trời không sinh ra anh
Để làm thi sĩ,
Cũng chẳng ai khiến anh phải làm việc đó,
Phải chăng là sự ngẫu nhiên?
 
Một thi sĩ sẽ bám vào gì?
Vào ngôn ngữ,
Ngôn ngữ sẽ bám vào gì?
Vào dân tộc,
Dân tộc sẽ bám vào gì?
Vào... Đảng (!?)
Đảng bám vào gì?
Vào Tàu,
Tàu không cần bám, và
không thích những chuyển động Brown
...
Hạnh phúc sẽ chấm dứt
Khi không còn được lơ lửng.
 
(Saigon, 28/5/2010)
 
 
_________________________

[*]Robert Brown, nhà thực vật học Scotland, người đã phát hiện ra chuyển động hỗn loạn không ngừng của các hạt phấn hoa trong môi trường chất lỏng yên tĩnh, gọi là “chuyển động Brown”. Sau này Einstein đã chứng minh được sự chuyển động này là do sự chuyển động hỗn độn không ngừng của các phân tử nước, và ông đã tính toán được các mô hình toán học chi phối các chuyển động này.

 
 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021