thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hai bài từ theo điệu Chuyển Ứng Khúc
 

1.

Choàng giấc
Choàng giấc
Ngày tắt nẻo về xa khuất
Sao giăng bẫy tuyệt đường chim
Sương choàng vây cõi biếc đêm
Ðêm biếc
Ðêm biếc
Một tiếng chim kêu lạnh buốt
 

2.

Môi khép
Môi khép
Nến tàn dây hồ đã đứt
Nhạc nào từ chốn mịt mùng
Lung linh níu hơi thở ngừng
Ngừng thở
Ngừng thở
Sao rơi ướt đầm khung cửa
 
(1994)
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018