thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ði tìm tình yêu
 
Ðể tìm hiểu tình yêu
Tôi mở tự điển ra
Tình yêu là...
Tình yêu là...
Chỉ thấy chữ
Lạnh ngắt
 
Tôi mở em ra
Chỉ thấy em
Thật mềm
Tôi lặn vào em
Thấy tôi
Thật nóng
Thấy em
Thật nồng
 
Những hơi thở rướn cong[1]
Ðệm đàn cho da thịt
Ðể làm ra lửa
Ðốt tôi
Ðốt em
 
Trong tình yêu ngất ngây
Và cháy
 
_________________________

[1]Chữ của nhà văn Tuý Hồng


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021