thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chỉ đường
 

1.

Đến Millers Road thì quẹo trái
Rồi chạy thẳng
Chạy thẳng miết
Qua một bùng binh
Chạy thẳng
Qua Cherry Lake
Chạy thẳng
Đến bùng binh thứ hai
Quẹo phải
Chạy thẳng trên đường Civic Parade
Lại một bùng binh nữa
Chạy thẳng
Nhà nằm bên tay phải
Ngay góc đường McIntyre
Ngôi nhà nhỏ
Làm bằng gỗ
Sơn trắng
Dưới những vòm cây xanh
 

2.

Cứ chạy thẳng theo Queen Street
Chạy thẳng miết
Qua bao nhiêu bùng binh
Cứ chạy thẳng
Qua một cánh đồng không
Cứ chạy thẳng
Qua chiếc cầu nhỏ
Cứ chạy thẳng
Qua một cái park; bên kia park là biển; bên kia biển là chân trời;
bên kia chân trời là màu xanh
Cứ chạy thẳng
Đến Grieve Parade thì quẹo trái
Rồi chạy thẳng
Đến bùng binh thì quẹo phải
Chạy dọc theo Civic Parade
Nhà ở bên tay trái
Ngay góc đường McIntyre
Ngôi nhà nhỏ
Làm bằng gỗ
Sơn trắng
Dưới những vòm cây xanh
 

3.

Từ trong nhà
Mở cửa
Thỉnh thoảng nghe mùi gió mặn
Đóng cửa
Nghĩ đến tiếng sóng xao của hồ tiếng sóng động của biển
Nhắm mắt
Nghe như mình lênh đênh

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021