thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tình nào rồi cũng cũ
                                Đêm
                                đem
                                thèm
                                thêm
                                em
                                êm
                                mềm
                                mèm
 
                                Đêm
                                em
                                đêm
                                êm
                                đêm
                                thèm
                                đêm
                                ???

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021