thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
từ lỗ chiếu môn | tới đỉnh đầu ruồi
 
 

từ lỗ chiếu môn

 
ba hồi phim kinh dị
chớp ở rạp bình thường
tiết trời dây bí rợ
rịt cứng hòm tai ương
 
 
 

tới đỉnh đầu ruồi

 
búng mặt trời ra sữa
ập xuống cơn mưa tương truyền
hoa hoét chào mào cổng
một táng người phương phi béo tốt
trụ ở đầu chuông
 
gánh nặng cơ ngơi làng đẩy
đứt chạc địu
gióng
lửa xẹt tiêm hồng
 
sóng xô hết lớp này lớp khác
bài toán xa luân
đá vỡ mạch tô bồi
sông nghệch mặt
 
21 mai 11
 
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021