thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cho một ngày mai
(bản dịch Diễm Châu)
 
Ngày mai khi tôi chết,
em hãy thuật lại cho cây cối
tôi đã yêu em biết bao.
Hãy thuật lại cho gió
đang leo trèo trong cây
hay rơi xuống từ những cành lá,
tôi đã yêu em biết bao.
Hãy thuật lại cho một đứa bé
hãy còn khá trẻ để nó có thể hiểu được.
Hãy thuật lại cho một con thú,
có lẽ bằng một ánh mắt cũng đủ.
Hãy thuật lại cho những ngôi nhà bằng đá,
hãy thuật lại cho toàn đô thị,
đối với tôi em yêu dấu biết bao.
 
Nhưng đừng thuật lại cho một người nào hết,
họ sẽ không tin em đâu.
Họ sẽ không chịu tin rằng
một người đàn ông nào đó,
một người đàn bà nào đó,
rằng một người với một người,
lại có thể yêu nhau đến như tôi, em.
 
(1959)
 
---------------------------
HANS ANDREUS (1926-1977) là một nhà thơ Hòa-lan. «Cho một ngày mai» thường được dịch trong các tuyển tập Thơ Hòa-lan trên thế giới. Bản dịch trên dựa theo các bản Pháp/ Anh của Danielle Losman / Paul Vincent.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018