thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
 
ß2
L
 
 
              Tôi       Mặt
              ăn         trời
              gạo       ăn
              từ          tôi
              những   chín
              cây       trong
              lúa        những
              bà         hạt
              cắt        thóc.
              bằng     Mặt
              liềm.     trời
              Thân     vùi
              phận     sâu
              chúng   dưới
              sẽ          ruộng
              không   nước
              giống    chia
              với        làm
              thân      nhiều
              phận     ô
              của       nhỏ.
              những   Mặt
              đồng     trời
              loại       ủ
              được     tôi
              gặt        thành
              bằng     phân
              máy      bón
              gặt       cho
              đập      những     tương lai, chúng sẽ ăn sạch những cây liềm còn lại,
              liên      mầm    
              hợp.     lúa           cho đến khi liềm chỉ còn trong các viện bảo tàng.
 
 
Trích từ tập thơ Chữ cái của Nguyễn Thị Từ Huy (chưa xuất bản)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021