thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
 
ß2
B
 

 

                       Khởi    sau khi thoả mãn khát vọng
                       đầu                                                    vòng
                       và                                                            quanh
                       kết                                                                thế
                       thúc                                                                 giới
                       của                                                                   mà
                       ảo                                                                   giờ
                       tưởng                                                       đây
                       về         không ai coi đó là khát vọng nữa.
                       vô         Đại dương dư thừa nước và
                       tận                                                    những
                       biển                                                        người
                       chết                                                              đi
                       cho                                                                  biển
                       những                                                              vẫn
                       con                                                                chết
                       tàu                                                               vì
                       được                                                        khát
                       sống    khát   nước   và    khát    vọng.

 

 

Trích từ tập thơ Chữ cái của Nguyễn Thị Từ Huy (chưa xuất bản)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021