thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
 
ß2
R
 
 
Tôi   biết rõ hai đùi đã lìa khỏi khớp. Tôi rơi cảm thấy may mắn
rơi                                                                                             trong
đầu                                                                                                     chiếc
ở                                                                                                             quần
phía                                                                                                            bò
dưới                                                                                                              hiện
chân                                                                                                               đại.
chọc                                                                                                                 Nếu
lên                                                                                                                  không
trời                                                                                                                  đã
hai                                                                                                                 bị
tay                                                                                                              váy
rụng                                                                                                        chụp
trước,                                                                                                   lên
ngực                                                                                                đầu.
vẫn     Tôi rơi không để ý thân mình đã vướng lại ở một nơi nào đó.
cố           Đầu
thở                tôi
đều                     trong
đặn.                          khi
Tôi                                  tiếp
rơi                                        tục
đầu                                            rơi
vẫn                                                  tự
ở                                                            hỏi :
phía                                                            -lúc
dưới.                                                                 này
Không                                                                    còn
nhìn                                                                              có
thấy                                                                                  thể
gì                                                                                             nói:
nhưng                                                                                           “tôi rơi”?

 

 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021