ca khúc | nhạc độc tấu | nhạc hòa tấu | nhạc kịch | nhận định âm nhạc | thảo luận âm nhạc | phỏng vấn | nhạc điện tử |
âm nhạc
 
danh mục tác phẩm
 
 

Soft silk...rough linen
Hoàng Ngọc-Tuấn
trình diễn: giàn nhạc tiền phong The Seymour Group kết hợp cùng tổ chức sân khấu CityMoon

  trích đoạn chương 1: Water
  trích đoạn chương 2: Earth
  trích đoạn chương 3: Air
  trích đoạn chương 4: Fire

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021