ca khúc | nhạc độc tấu | nhạc hòa tấu | nhạc kịch | nhận định âm nhạc | thảo luận âm nhạc | phỏng vấn | nhạc điện tử |
âm nhạc
 
danh mục tác phẩm
 
 

Cảm khúc 1
Phạm Quang Tuấn
trình bày qua midi: Phạm Quang Tuấn


Cảm khúc 2
Phạm Quang Tuấn
trình bày qua midi: Phạm Quang Tuấn


Cảm khúc 3
Phạm Quang Tuấn
trình bày qua midi: Phạm Quang Tuấn


Metamorphosed Strings (Cầm huyền hoá thân)
Hoàng Ngọc-Tuấn



Kiều
Hoàng Ngọc-Tuấn



Tropical Poem (Thơ nhiệt đới)
Hoàng Ngọc-Tuấn



Khúc ngẫu hứng trên điệu hò Đồng Tháp
Ðặng Kim Hiền



Lời ru bên kia giấc ngủ
Hoàng Ngọc-Tuấn



MEMORIES OF THE HIGHLANDS (Hoài niệm cao nguyên)
Hoàng Ngọc-Tuấn



trăng [moon/lune]
Vũ Nhật Tân



đoạn trắng [blank/vide]
Vũ Nhật Tân



đông ai [winter melancholy/mélancolie d'hiver]
Vũ Nhật Tân



sáo mơ
Vũ Nhật Tân



"Trống cơm": trình tấu và tâm sự
Hoàng Ngọc-Tuấn



Corcovado
Hoàng Ngọc-Tuấn  /  Jobim, Antonio Carlos



Chùm hoa Việt Nam
Ðặng Hữu Phúc



Sonata, Op.47
Ginastera, Alberto / Lê Hoàng Minh



Hồ trên núi
Ðặng Hữu Phúc



Sonate Polyphonique
Ðặng Hữu Phúc



Dusk
Hoàng Ngọc Trường



Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021