Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 7
Yêu người
 
"Hãy cố yêu người mà sống..."
 
Yêu người như yêu ngày hôm qua
Lũ hoa vàng cổ độ
Chết ngất chiều mênh mông
 
Yêu người như yêu ngày hôm qua
Đôi mắt mang màu nắng
Cười ấm một mùa đông
 
Yêu người, gom góp những vần thơ
Vô tội thơ chảy máu
Vì người đã là của hôm qua
Mắt người bây giờ không còn nắng
Và tóc người rũ rượi
Phất phơ tận cuối trời xa...

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021