Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
ban biên tập   thư toà soạn
mục lục
Việt 8 /  Giữa năm 2001 -  Lý thuyết, phê bình & sáng tác văn học

thơ

[phù] sa  -  Nguyễn Hoàng Tranh

Bốn bài thơ  -  Creeley, Robert

Gốc Gác  -  Ðinh Linh

Một Tiếng Ðộng Tới Cửa  -  Ðinh Linh

Bộ Áo Ngủ Mới  -  Ðinh Linh

Một Chiến Thắng Nhỏ Qua Sự Thả Lỏng  -  Ðinh Linh

Ðứa Con Gái Hư  -  Ðinh Linh

Mo Ran  -  Ðinh Linh

Về (tháng ba)  -  Nguyễn Hoàng Tranh

Ðá  -  Vi Hoà

Giữa mặt trăng và rong  -  Phan Nhiên Hạo

Thơ chọn  -  Trần Dần

Tháng xám  -  Chim Hải

Thế phức  -  Chim Hải

Mưa lá xanh  -  Trịnh Thanh Thủy

Sự vụ  -  Nguyễn Hữu Hồng Minh

Bắt đầu  -  Nguyễn Đức Tùng

Bấm đốt ngón tay  -  Lê Văn Tài

Ngôn ngữ đêm  -  Ðinh Trường Chinh

Hôn dập chỉ thêu  -  Phạm Miên Tưởng

Xe điện mạ đồng  -  Phan Nhiên Hạo

Khoảng không hói  -  Trần Tiến Dũng

Buổi chiều trượt chữ  -  Thận Nhiên

Sân khấu quay  -  Nguyễn Quốc Chánh

Mặt Nạ, Mặt Thật  -  Nguyễn Quốc Chánh

Chiêm bao  -  Nguyễn Quốc Chánh

Ngày Áp Thấp  -  Nguyễn Quốc Chánh

Hiệu ứng đường ngầm  -  Chim Hải

Kiều  -  Trần Ðình Lương

Vượt qua bồn nước tiểu Marcel Duchamp  -  Lê Văn Tài

Thạch động  -  Uyên Nguyên

Thị Dã  -  Uyên Nguyên

truyện / tuỳ bút

Lạc bóng  -  Nguyễn Thị Thanh Bình

Trà Sâm và một đôi dép  -  Hải Hà

Thần bút  -  Nguyễn Như Núi

Cổ tích từ luyện ngục bà  -  Bùi Hoằng Vị

Cam tâm  -  Phạm Thị Hoài

tiểu luận / nhận định

Chức năng chính của phê bình trong thời điểm hiện nay  -  Nguyễn Hưng Quốc

Văn chương và lý thuyết mất trinh  -  Nguyễn Hoàng Văn

Nhân đọc "Từ điển Văn học Việt Nam": Vài phân tích thống kê  -  Nguyễn Văn Tuấn

Phê bình du kích  -  Nguyễn Hoàng Văn

Nói Chuyện Với Ðinh Linh  -  Hoà Khánh

Nói Chuyện Với Phan Nhiên Hạo  -  Ðinh Linh

Nói Chuyện Với Bùi Hoằng Vị  -  Ðinh Linh

Nói Chuyện Với Nguyễn Quốc Chánh  -  Ðinh Linh

Nói Chuyện Với Uyên Nguyên  -  Hoàng Ngọc-Tuấn

Lý thuyết và phê bình văn học đương đại: từ cấu trúc luận đến giải cấu trúc  -  Nguyễn Minh Quân


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021