Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
ban biên tập   thư toà soạn
mục lục
Việt 5 /  Ðầu năm 2000 -  Họ đã viết văn, làm thơ như thế nào?

thơ

Hai tố khúc trích từ "Bài thơ vô hạn"  -  Uyên Nguyên

Sợi chỉ lộn về  -  Vi Hoà

Thắp lửa  -  Thận Nhiên

Màu  -  Tạ Duy Bình

Cơn mê đầm lầy  -  Nguyễn Quốc Chánh

Ghi chép rời trước ngưỡng thiên niên kỷ  -  Huy Tưởng

Chiều 20  -  Trần Ðình Lương

Rừng loạn  -  Phạm Miên Tưởng

Khát  -  Phạm Miên Tưởng

Thơ trong ngày  -  Lê Văn Tài

Nhật thực  -  Ngy Dathah

Lục bát ba câu  -  Nguyễn Tôn Nhan

Tỏ đèn  -  Lưu Hy Lạc

Thơ  -  Cổ Ngư

Uớc muốn  -  Nguyễn Đức Tùng

Bốc thơ  -  Huỳnh Mạnh Tiên

Ðộng và tĩnh  -  Đông Phương

Ðôi mắt  -  Trần Lê Nguyễn

Chùm không  -  Chim Hải

Chỉ đường  -  Trần Lộc Bình

truyện / tuỳ bút

Hợp âm trong vùng sân khuất  -  Mai Ninh

Vớt nắng  -  Nguyễn Thị Hoàng Bắc

Nhà văn  -  Phùng Nguyễn

Người không mặt  -  Phạm Hải Anh

Mẹ  -  Lê Thị Thấm Vân

Chuyện của Gấu  -  Nguyễn Quốc Trụ

Chuyện của B.  -  Võ Đình

tiểu luận / nhận định

Viết, từ những kinh nghiệm riêng  -  Phan Việt Thuỷ

Viết  -  Nguyễn Hưng Quốc

Văn và số  -  Phạm Thị Hoài

Viết chơi  -  Võ Phiến

Hậu... từ  -  Lê Đạt

Nhìn lại những trang viết cũ  -  Nguyễn Mộng Giác

Hồi ký viết sớm  -  Nguyễn Xuân Hoàng

Viết thế nào?  -  Trần Hữu Thục

Viết, giữa tưởng tượng và hiện thực  -  Nguyễn Hoàng Văn

Giữa văn học và chính trị  -  Nguyễn Hữu Lê

Mơ xa lại nghĩ gần...  -  Huỳnh Mạnh Tiên


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021