Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 5
Ðôi mắt
 
Đôi mắt người đàn bà muốn ghì chân Chúa vào
                                                hai gối mình
như Marie-Madeleine
tôi muốn khoét ra ngoài thể xác
 
Đôi mắt như con bàn số 8
đợi con 8 thứ hai
thứ ba
rất có thể thứ tư
trong một ván xì
tôi đã được để thua trọn vẹn
 
Như màu xanh không màu xanh
của trời trưa cao nguyên
của lá cà phê
của cỏ dại
của Pippermint pha soda
của một màu tôi nhớ như màu hạt dẻ
 
Tôi đá bi bàn Tilt như đá con ngươi
một đôi mắt đã vào hư vô
như lá úa một hồn người
như hồn tôi thất nghiệp sáng thứ hai hè phố
 
Đôi mắt thiếu quê hương
Một tình yêu không đã
Phải thấy người mẹ ngoại tình trên đầu con để đo
                                        khát vọng kiếp người
Như đau thương của đôi mắt không nhìn bắt tôi
                                        không được còn cô độc
Ngày qua ngày nay ngày mai cộng lại chia ba
hay một người trên một người
Khởi đầu như con đường đêm không bao giờ hết
dù buổi mai đã rạng
 
Khi hai thể các tìm nhau
đã khám phá thấy mình như chưa từng quá khứ
 
Khi hai tâm hồn gần bên
để thấy càng xa cách nhau
 
Khi một bàn tay không từ chối một bàn tay
 
Đôi mắt ấy có hiểu vì sao Chúa chết đóng đinh
                                        trên cây thánh giá
 
(Nguyễn Đăng Thường sưu tầm)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021