Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 5
Ðộng và tĩnh
 
điểm buổi đầu        rạn nắng
miết sương           thở cơn ngày
rạm mặt đầy        mắt biển
đứng dốc            gần chưa hay
 
chờ ô trời
        bỏ ngỏ
sờ mướt
        bãi trăng cong
thời giao hoan
        chín rộ
ngực hở
        đêm mưa ròng
 
thu chân về        quá khứ
nhớ gì         sau giấc mơ
chỗ cuối cùng        trú xứ
hỏi ai        chuyện lú bờ
 
mở trang khuya
nằm ngó
lần bão
tới ngược đời
tôi chui vào
chai lọ
chữ nghĩa
hồn đá phơi
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021