Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 5
Bốc thơ
 
"Có một khoảng trời xanh kia
Đâu phải chuyện đùa." (NĐT)
 
Đã bo quá rồi
Không thể co hơn
Đã bộng quá rồi
Không thể rỗng hơn
Đã đau quá rồi
Không thể sáo hơn
Xa cách lắm rồi
Xa cách nào hơn
Viết và Đọc
 
Ai đặt tảng đá cuối cùng
Bít kín mảng trời xanh
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021