Việt 8 | Việt 7 | Việt 6 | Việt 5 | Việt 4 | Việt 3 | Việt 2 | Việt 1 |
tạp chí Việt
Việt 5
Lục bát ba câu
 

1.

Một hai cái lá rớt mau
Ba tư cái mộng nát nhàu tối qua
Năm mười nỗi nhớ em. Và...
 

2.

Trừ ra anh vẫn còn em
Cộng hai chia bướm ướt mèm ngoài kia
Mưa nhân thành chín. Rồi chia
 

3.

Trên cao có vọng tiếng gì
Âm u gió cuốn mây ghì tả tơi
Chín mươi ngàn hạt mưa rơi...
 
(trích từ tập Lục Bát Ba Câu, sáng tác từ 1990 đến 1996, chưa xuất bản)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021